• Informavimas ir konsultavimas.
  • Ugdymo valandėlės.
  • Dailės užsiėmimai.
  • Individualūs ir grupiniai pokalbiai.
  • Garsiniai skaitymai
  • Naujausios periodikos apžvalga.

Televizijos laidų žiūrėjimas ir aptarimas.

Paslaugas teikia Jotainių socialinės globos namų socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai.

Atnaujinimo data: 2023-12-04