1. Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai:

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, ir sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

Atnaujinimo data: 2023-12-08