Trumpalaikė socialinė globa

Jotainių socialinės globos namuose  teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

Trumpalaikės globos paslaugos yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams  dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės paslaugos darbo savaitę (paromis).

Globos namuose trumpalaikės socialinės globos gavėjai – asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir socialinės globos įstaigos.

Trumpalaikės socialinė globos paslauga gali būti teikiama iki 6 mėnesių per kalendorinius metus, kai asmuo įstaigoje gyvena visomis savaitės dienomis, arba penkias dienas per savaitę ir savaitgaliais grįžta į namus. Jei trumpalaikė socialinė globa bus teikiama penkias dienas per savaitę, tuomet įsipareigojame gyventojus iš Panevėžio miesto ir rajono į Jotainių socialinės globos namus atvežti kiekvieną pirmadienį, o penktadienį parvežti į namus Jotainių socialinės globos namų transportu.

Jotainių socialinės globos namuose asmeniui teikiamos paslaugos:

  • Aplinkos ir būsto paslaugos
  • Maitinimo paslaugos
  • Socialinio darbo paslaugos
  • Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos
  • Užimtumo paslaugos
  • Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos
  • Sporto paslaugos
  • Edukacinės paslaugos
  • Buities ir asmens higienos paslaugos

Trumpalaikės socialinės globos kaina 2023 m. Jotainių socialinės globos namuose vienam asmeniui su negalia – 1160 eurų, asmeniui su sunkia negalia – 1300 eurų per mėnesį.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikia kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kiti specialistai.

Dėl trumpalaikės globos paslaugų teikimo prašome kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiogiai į Jotainių socialinės globos namų administraciją.

Maloniai kviečiame apsilankyti ir naudotis mūsų paslaugomis.

Atnaujinimo data: 2023-12-04