Informavimas
• Konsultavimas
• Tarpininkavimas
• Gyventojo interesų atstovavimas
• Individualių socialinės globos planų sudarymas, periodiškas peržiūrėjimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo
• Psichologinė pagalba
• Aprūpinimas drabužiais ir avalyne
• Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
• Socialinių įgūdžių ugdymas
• Gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas
• Dokumentų ruošimas
• Bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais
• Ugdymo organizavimas
• Naujai atvykusių gyventojų adaptacijos laikotarpio problemų sprendimas
• Laisvalaikio užimtumo organizavimas
• Laikraščių, žurnalų prenumerata

 

Paslaugas teikia Jotainių socialinės globos namų socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.

Atnaujinimo data: 2023-12-04